Ajánlott, 2020

Szerkesztő Választása

Meghatározás s Az arányosság és az ésszerűség elvei

Melyek az arányosság és az ésszerűség alapelvei:

Az arányosság és az ésszerűség elvei a jogrendszer alkalmazását irányító előírások, hogy megfelelő és arányos módon megfeleljen a konkrét helyzetnek.

Az arányosság és az ésszerűség elve biztosítja a jogalkalmazás és a jogcím közötti összhangot, biztosítva annak tisztességes használatát. Emiatt az elveket a túlzott elv tiltásának is nevezik.

Az arányosság és az ésszerűség elvei a jog általános elveit tekintik, és ezért minden területre vonatkoznak. Mivel azonban ismételten jelentkeznek a közigazgatásban, jobban tanulmányozzák őket a közigazgatási jogban.

A közigazgatás tekintetében az arányosság és az ésszerűség elveit a szövetségi alkotmány tartalmazza, és kifejezetten előírja a szövetségi szintű közigazgatási eljárást szabályozó 9, 784 / 99.

A közigazgatás többek között betartja a jogszerűség, a cél, a motiváció, az ésszerűség, az arányosság, az erkölcs, a bőséges védelem, az ellentmondásos, a jogbiztonság, a közérdek és a hatékonyság alapelveit.

A közigazgatás által a három kormányzati ágat (végrehajtó, jogalkotási és igazságügyi) minden szövetségi területen, valamint közvetett közigazgatásban (önkormányzatok, alapítványok, állami vállalatok és vegyes tőke társaságok) kell érteni. Röviden, minden állami tevékenységet folytató szervezetnek az arányosság és az ésszerűség elvének megfelelően kell eljárnia.

Van-e különbség az arányosság és az ésszerűség alapelvei között?

Az arányosság és az ésszerűség elvének különbségei között nincs egyetértés a doktrínában és az ítélkezési gyakorlatban.

A doktrína és a joggyakorlat nagy része az elveket szinonimaként kezeli, mivel a két kifejezés ugyanazt a gondosságot jelenti. Ez az alapelvek közös nézete nem érinti az intézmények megértését vagy alkalmazását.

Vannak olyan szerzők, akik technikai különbségeket hoznak az arányosság és az ésszerűség elvei között. Ezt a szempontot az ítélkezési gyakorlat is elfogadja. Szerinte az arányosság az intézkedés fokozatossága (túlzott tilalom), az ésszerűség figyelembe veszi az alábbiak elemzéseit: \ t

Megfelelőség : az elfogadott intézkedés és az egyedi eset összeegyeztethetősége.

Szükség van : az intézkedés végrehajthatósága a helyzet fényében.

Az arányosság és az ésszerűség elve között a legnyilvánvalóbb különbség az eredet. Míg az arányosság a német jogból ered, az angolszász törvényben az ésszerűség merült fel.

Példák az arányosság és az ésszerűség elvének alkalmazására

Mivel általános elvek, az arányosság és az ésszerűség minden jogágban alkalmazható. Néhány példa:

Adminisztratív jog : az egészségügyi felügyelő ellenőrzi a szupermarketet, és egy napot két rizscsomagot talál. Az ügyben alkalmazandó szankciók közül az ügynök a legsúlyosabb és 30 napig megtiltja a letelepedést. Ebben az esetben a szupermarket tulajdonosa fellebbezhet a határozat ellen az ésszerűség és az arányosság elvére támaszkodva.

Büntetőjog : a büntetőjogban, figyelembe véve, hogy a bírónak be kell tartania a büntetés dózismérésének szabályait, az ésszerűség és az arányosság elvei inkább a jogalkotóra összpontosítanak, aki a büntetés meghatározása pillanatában összhangban kell maradni a védett jogi javával. Így a könnyű vagyon elleni bűncselekmény nem haladhatja meg az élet elleni bűncselekményt.

Munkajog : a munkajogban az arányosság és az ésszerűség elvei például az igazságos okokból történő elbocsátás esetén jelentkeznek. A jogrendszer előírja, hogy egy ilyen súlyos büntetés alkalmazásához súlyos szabálysértés szükséges. Tehát arányosnak kell lennie a munkavállaló magatartása és a munkáltató döntése között.

Népszerű Kategóriák

Top