Ajánlott, 2020

Szerkesztő Választása

MVP

Meghatározás ideológia

Mi az Ideológia:

Az ideológia, tág értelemben, azt jelenti, hogy mi lenne vagy lenne ideális .

Ez a kifejezés különböző jelentéssel bír, és a józan észben ideálisnak tekinthető, amely egy egyén vagy egy adott csoport ötleteit, gondolatait, doktrínáit vagy világnézeteit tartalmazza, amelyek társadalmi és politikai tevékenységeikre irányulnak.

A szerzők több kritikus koncepcióban használják a kifejezést, tekintve, hogy az ideológia az uralom eszköze lehet, amely meggyőző módon működik; meggyőzés, nem fizikai erő, az emberi tudatosság elidegenítése.

Az ideológia fogalmát Tracy filozófusa, Antoine Destutt szemmel láthatóan használta, és az ideológia fogalmát sokkal inkább a német filozófus, Karl Marx dolgozta ki, aki az ideológiát a domináns társadalmi osztály által létrehozott elméleti rendszerekhez (politikai, erkölcsi és társadalmi) kapcsolta össze.

Marx szerint az uralkodó osztály ideológiája arra törekedett, hogy a leggazdagabbakat a társadalom irányítása alatt tartsa.

A huszadik században több ideológia állt ki:

  • Olaszországban és Németországban beültetett fasiszta ideológia katonai, expanziós és autoritárius jellegű;
  • kommunista ideológia terjesztése Oroszországban és más országokban, amelynek célja a társadalmi egyenlőség rendszerének megvalósítása;
  • a demokrácia ideológiája keletkezett Athénban, az ókori Görögországban, és az állampolgároknak a politikai életben való részvételének ideális;
  • a kapitalista ideológia Európában alakult ki, és a burzsoázia fejlődéséhez kapcsolódik, amelynek célja a nyereség és a vagyon felhalmozódása volt;
  • a konzervatív ideológia a társadalom erkölcsi és társadalmi értékeinek fenntartásához kapcsolódó ötletek;
  • Az anarchista ideológia a szabadságot és a hatalomszabályozás állapotának és formáinak megszüntetését támogatja
  • A nacionalista ideológia olyan, amely magában foglalja és értékeli az ország kultúráját.

Nemi ideológia

A nemi ideológia egy olyan fogalom, amely népszerűvé vált, de ezt a kifejezést óvatosan kell kezelni. Ez utal a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos vitára, nem pedig az ideológiára, amely egy bizonyos témakörre vonatkozó elvek vagy ötletek halmaza.

A nemet úgy lehet meghatározni, mint ahogyan az egyén önállóan azonosítja és érzékeli magát, amely biológiai szexualitásától függetlenül történhet.

Vannak olyan elméletek, amelyek csak két nemzetség (férfi és nő) létezését védik, de vannak olyan tanulmányok is, amelyek a műfajok sokféleségének létezésére utalnak, ami túlmutat a férfias és nőies fogalmakon.

A téma kutatói megvédik, hogy egy bizonyos nemhez való azonosulás történelmi, társadalmi és kulturális konstrukció eredménye. Ez az elképzelés világossá teszi, hogy a nemi fogalom nem tudatosan választott.

Így a nemekkel való azonosítás nem személyes választás, hanem tényezők összegének eredménye: egy bizonyos társadalmi és kulturális értékekkel rendelkező személy együttélése és a saját identitásának felfogása.

Ideológia a filozófiában

Hegel megközelítette az ideológiát a tudat elkülönülésétől.

Marx ezt a hegeli koncepciót használta, hogy megkülönböztesse az ideológia fogalmának két különböző felhasználását: az, amely az eszmét az ember elidegenítésének okaként fejezi ki az eszmélet elkülönítése révén; és egy másik, amely az ideológiát olyan felépítménynek tekinti, amely a tudatosságot alkotó különböző ábrázolásokból áll.

Karl Marx számára az ideológia maszkolja a valóságot. Az iskola gondolkodói az ideológiát ötletnek, beszédnek vagy cselekvésnek tekintik, amely egy tárgyat maszkol, csak megjelenését és más tulajdonságainak elrejtését mutatja.

Ideológia a szociológiában

A szociológia egy olyan ideológiát ír le, mint egy reprezentációk és ötletek egyesülését, amelyet egy adott társadalmi csoport a környezetéről és a környezetben betöltött funkciójáról hoz létre.

Vannak politikai, vallási, gazdasági és jogi ideológiák. Az ideológiát megkülönböztetjük a tudománytól, mert nem egy olyan pontos módszertanon alapul, amely képes bizonyítani ezeket az ötleteket.

Az ideológiát védő csoport gyakran megpróbálja meggyőzni másokat, hogy kövessék ugyanazt az ideológiát. Tehát ideológiai konfrontációk és következésképpen domináns (hegemonikus) és uralkodó (alárendelt) ideológiák léteznek.

Lásd még az elidegenedés jelentését.

Népszerű Kategóriák

Top