Ajánlott, 2020

Szerkesztő Választása

Meghatározás Kategorikus imperatív

Mi az a kategorikus kényszer:

A kategorikus követelmény a filozófia fogalma, amelyet Immanuel Kant filozófus fejlesztett ki, aki azt állítja, hogy minden embernek erkölcsi elveknek megfelelően kell cselekednie.

Immanuel Kant

Kant számára elengedhetetlen minden olyan terv, amely arra utal, hogy egy adott cselekvést a gyakorlatban kell végrehajtani, amit elemzésnek vetnek alá.

Az imperatív fogalom elemzi azt a motivációt, amely az embert az élet különböző helyzeteiben cselekszik.

Különböző kantiánus követelmények

Kant Immanuel megosztotta a kényszer fogalmát két szálra: kategorikus imperatív és hipotetikus kényszer .

Kategorikus imperatív

A kategorikus imperimentum alapvető eleme az erkölcs, az alapelvek és a tisztelet.

Bármely, a gyakorlatban bevezetett cselekvés nemcsak a célját célozza, hanem a cél elérésének módját is.

Amellett, hogy alapvetően fontos, hogy senki sem sérül, fontos, hogy a cselekvést gyakorló személyek magatartása belsõ erkölcsi aggodalomra ad okot, amely független a büntetéstõl vagy bármilyen más sérüléstõl.

A kategorikus kényszer azt feltételezi, hogy az egyéneknek összhangban kell lenniük azzal, amit egyetemes törvénynek akarnak látni, vagyis nem kellene másokkal cselekedniük, amit nem szeretnének másoknak. A törvény fogalmának köszönhetően a kategorikus imperatívust is egyetemes imperatívnak nevezték.

Példa a kategorikus kényszerre

Ne vezessen nagy sebességgel .

Ne feledje, hogy a fenti mondatban a mondatot elmondó személy erkölcsi lelkiismerete tudja, hogy a nagy sebességű vezetés nem kötelesség; egyfajta módja annak, hogy ne kockáztassuk az életünket, és nem mások életét, hogy magunknak és szomszédunknak kell felelősséget vállalniuk.

Ez önmagában elegendő ahhoz, hogy a nagy sebességű vezetés nem működik. Ne feledje, hogy nincs baj a büntetésre, amely akkor alkalmazható, ha ez a kötelezettség nem teljesül.

A büntetés ellenére a cselekvés motivációja az erkölcsi aggodalom, és nem a lehetséges bírság félelme.

A kategorikus kényszer fontossága

A kategorikus kényszer fogalmának nagy jelentősége van a társadalom harmonikus életének ideáljában, mivel megvédi, hogy minden ember etikusan és erkölcsileg viselkedik, és mások károsítása vagy kihasználása nélkül cselekszik.

A kategorikus elengedhetetlen prédikációk filozófiája, hogy ezt a lelkiismereti és erkölcsi kötelességre kell gyakorolni, nem pedig a büntetéstől való félelemtől, ha valaki a helyesnek tartott módon ellentétes.

A filozófia gyakorlati megvalósításának legnagyobb előnye a békés társadalmi együttélés, mivel a mindennapi élet maximalizálása nem a másokkal való kapcsolat, amit nem akar önmagával tenni.

Hipotetikus követelmény

A hipotetikus követelmény teljesen ellentétes koncepció a kategorikus kényszerhez.

A kategorikus szükséglet központi elgondolása, hogy egy ötletet követhessünk, mint egy bizonyos cél elérésének módját. Közvetlen kapcsolat van a cselekvés és a cél között, azaz az x elérése, és ezt meg kell tenni.

Ezt a feltételt hipotetikusnak nevezzük, mert a végső cél eléréséhez szükséges cselekvés vagy annak gyakorlása, attól függően, hogy ki fog végezni és ki fogja használni.

Nem fontos azonban, hogy ez a cél az erkölcs és az etika elveit követi-e. A cél az, hogy egy célt érjenek el, és olyan módon járjanak el, hogy nyerjenek meg, függetlenül a körülményektől és a többiektől.

Példa a feltételezett feltevésre

Ha nem akarsz bírságot fizetni, ne vezessen nagy sebességgel.

Ne feledje, hogy a fenti mondatban az egyén fő aggálya a bírság meg nem fizetése.

A saját integritásának vagy fizikai integritásának morális aggodalma nem létezik. Az, ami őt óvatosnak tekinti, az a feltételezés, hogy inkább letartóztatják, mint a felelősségérzetet.

További információ a kényszerítésről.

A kanti alapelvek

Kant szerint az emberi erkölcsiség nem függ a tapasztalatától, vagyis ahhoz kapcsolódik, vagyis az az emberi képességgel született képesség; veleszületett.

Így minden ember képes megkülönböztetni, mi a helyes a rossz.

A kanti etika alapja a kategorikus kényszer.

A kanti erkölcs nem tolerálja az érdekek által motivált attitűdöket és cselekedeteket, mert az erkölcsi cselekvési kötelezettségen alapul.

Tudjon meg többet az erkölcsről és az etikáról.

Érdekességek Imantuel Kantról

Kant apja ismert volt, hogy olyan ember, aki minden dolgot prédikált.

Az etikai és az erkölcsi elveiből lehet tudni, hogy Kantot közvetlenül befolyásolta az apja etikai megszorítása.

A filozófus maga is írásban kifejezte, hogy apja házában soha nem volt semmi hely arra, ami ellenállna a tisztességnek és az igazságnak.

Népszerű Kategóriák

Top