Ajánlott, 2020

Szerkesztő Választása

az

Meghatározás konzervativizmus

Mi a konzervatizmus:

A konzervatizmus (más néven konzervativizmus) olyan politikai és társadalmi álláspont, amely a hagyományos értékek, gyakorlatok és intézmények megőrzését szolgálja.

Általánosságban elmondható, hogy a konzervativizmus a hagyományokat, a hierarchiát, a hatósági és a tulajdonjogokat értékeli. Mivel azonban a hagyományosnak tekintett hely hely és idő függvényében változik, a konzervativizmusnak nincs fix univerzális jellemzője.

A konzervatizmus a stabilitásra és a folytonosságra összpontosít, szemben a progresszív vagy forradalmi politikákkal. Így egy konzervatív egyén olyan, aki megvédi a status quo tartósságát, vagy egy örök életkor értékeinek visszatérését.

A konzervatív álláspont a társadalom különböző ágaiban jelenhet meg, mint például a politika, a vallás, a közgazdaságtan stb.

Politikai konzervatizmus

A konzervatizmus általában a jobboldali politikákhoz kapcsolódik, és támogatja a magántulajdon, a személyes vagyon és az individualizmus megőrzését.

A politikában a konzervativizmus nem arra törekszik, hogy megakadályozza a társadalmi változások bekövetkeztét, hanem csak azokat, amelyek forradalmi jellegűek, és amelyek mély és közvetlen intézményi következményekkel járnak. Ebben az értelemben a politikai konzervativizmus megérti, hogy az intézményektől és soha nem ellenük változásokról van szó.

A politikai konzervativizmus feltételezi, hogy a hagyomány, a család, az iskola és a vallás alapja annak, hogy a társadalmi változásnak természetesen és fokozatosan kell történnie.

Konzervatizmus és liberalizmus

A konzervatizmus és a liberalizmus olyan változatos fogalmak, amelyek három szempontból mutatkoznak meg: klasszikus, társadalmi és gazdasági.

Klasszikus értelemben a konzervativizmus a jobboldali ideológia, amelyet a hatóság, a rend és a hagyomány jellemez, mint a klasszikus arisztokráciában. Társadalmi szempontból a konzervativizmus az a pozíció, amely a hierarchiát emeli ki . A gazdasági területen a konzervativizmus három lejtőre oszlik:

  • klasszikus gazdasági konzervativizmus: az állam elit érdekeit támogatja
  • fiskális gazdasági konzervativizmus: a gazdasági megszorító politikákra összpontosít (a kiadások ellenőrzése a költségvetési egyensúly megszerzése céljából)
  • társadalmi-gazdasági konzervativizmus: a protekcionista gazdaságpolitikákra összpontosít

A liberalizmus a klasszikus kontextusban a baloldali ideológia, amely támogatja a szabadságot, mint a klasszikus demokráciában. Társadalmilag a liberalizmus kedvez az egyenlőségnek. A közgazdaságtanban a liberalizmusnak két formája van:

  • klasszikus gazdasági liberalizmus: a teljes gazdasági szabadságon alapul
  • társadalmi gazdasági liberalizmus: a gazdasági egyenlőségen alapul

Példák konzervatív értékekre

Íme néhány példa a klasszikus és társadalmi szempontból konzervatív értékekre:

Klasszikus konzervatív értékekTársadalmilag konzervatív értékek

Gazdasági tervezés

Bevándorlási korlátozások

Osztályalapú szociális hierarchia

A társadalmi programok ellenállása

A vallás és az állam szétválasztása nincs

Szociális hierarchia a nemek, a fajok és az etnikumok szempontjából

protekcionizmus

A nacionalizmus hangsúlyozása

Nem igazságos a tisztességes tárgyaláshoz

Ellenőrzés a piac felett

Korlátozott véleménynyilvánítási szabadság

elszigetelődési politika

Az emberi jogok nem prioritása

Ellenállás a progresszív politikákkal szemben

Liberális konzervativizmus

A liberális konzervativizmus olyan gazdasági és társadalmi ideológia, amely egyesíti a konzervatív politikai elemeket és a liberális attitűdöt.

A liberális konzervativizmus a gazdaság minimális állami beavatkozásának klasszikus szemléletét tükrözi, amely garantálja az egyének számára a piacon való részvétel szabadságát és a gazdagságot. A liberális konzervatizmus szerint azonban az egyének nem lehetnek teljesen szabadok az élet más területein, olyan erős államot igényelnek, amely biztosítja a rendet, és a szociális intézményeken keresztül fejleszti a nemzet kötelességének és felelősségének érzését.

Politikai értelemben a liberális konzervativizmust közép-jobb (vagy mérsékelt jobb) ideológiának tekintik, amely támogatja a konzervatív polgári szabadságjogokat és a társadalmi attitűdöket, mindig előnyben részesítve a gazdaságot.

A konzervativizmus eredete

A konzervatizmus, mint a változásra való ellenállás álláspontja, a tizenhetedik és tizennyolcadik században Európában bekövetkezett társadalmi, politikai és gazdasági forradalmak során keletkezett.

Az 1640-es angol forradalom és az 1789-es francia forradalom felelősek a világgazdasági paradigmában bekövetkezett változásokért és az ennek következtében a modern világba való átmenetért. Ezek a progresszív mozgalmak okozták a kapitalizmust, amely drasztikusan átalakította az idő gondolatait és értékeit, először Európában, majd a világ többi részén.

Ezeknek a forradalmaknak természetes következménye a konzervativizmus és a progresszió közötti megosztás, azaz azok, akik megvédték a létező rend és politika fenntartását, és azok, akik forradalmi mozgalmakon keresztül támogatták a változásokat.

Politikai ideológiaként a konzervativizmus eredetét gyakran Richard Hooker, David Hume és mindenekelőtt Edmund Burke politikai filozófusoknak tulajdonítják. Burke a francia forradalom egyik fő kritikája volt, és azt állította, hogy az idő változásai elpusztítják a társadalmat és a hagyományos intézményeket. Később a liberális konzervativizmus atyjává vált, mert eszmei ellentétesek voltak a brit konzervatív pártéval.

Konzervativizmus Brazíliában

Brazíliában a konzervativizmus szorosan kapcsolódik a jobboldali politikai pártokhoz, bár nagyon kevés párt hivatalosan konzervatívokat követel.

A konzervativizmus első formája Brazíliában a konzervatív párton keresztül zajlott, amely 1836 körül alakult az ország integritásának védelmére, és az 1889-es köztársaság létrehozásával megszűnt.

Jelenleg a brazil konzervativizmus megvédi a hagyományos intézmények, mint például a család, a vallás és az iskola megerősítését, valamint a hierarchia és a hatalom eszményeinek értékbecslését. Figyelembe véve, hogy nincsenek különösen konzervatív pártok, a konzervativizmus Brazíliában megfigyelhető olyan politikusokon keresztül, mint Jair Bolsonaro, Silas Malafia vagy az evangélikus csoport más tagjai.

Népszerű Kategóriák

Top