Ajánlott, 2020

Szerkesztő Választása

Meghatározás Kapcsolódó keresések

Mi az a monitory akció:

A monitációs akció olyan jogi intézkedés, amelyet az értékek vagy kötelezettségek összegyűjtésére alkalmaztak, és amelyeket nem teljesítettek. Gyakran előfordul, hogy az értékpapírok, mint például a csekkek és a kötvények összegyűjtésére használt állomány.

A nyomon követési intézkedést a polgári perrendtartás (CPC) 700–702. Cikke határozza meg.

Lásd a monitory akció fogalmát a törvényben:

700. cikk. Az olyan személy, aki írásbeli bizonyíték nélkül, végrehajtható jogcím nélkül, a követelést követelheti az adóstól, aki:

Mikor használható a monitory akció?

Ez a cselekvés a Polgári perrendtartás (CPC) által előírt három fő helyzetben használható.

Nézze meg, hogy ezek:

  • adósság beszedése (készpénzérték),
  • megköveteli, hogy a kombinált vagy szerződéses kötelezettség teljesüljön, \ t
  • egy áru kiszállításáért.

Hogyan működik a folyamat?

A monitációs akciót akkor kell alkalmazni, ha a hitelező (aki jogosult a befogadásra) rendelkezik olyan címmel, amely nem terhelhető közvetlenül az adóstól. Ez azt jelenti, hogy a cím nem rendelkezik végrehajtó erővel. Ebben a helyzetben a hitelezőnek a monitory akciót kell használnia.

Annak érdekében, hogy kezdeményezze a bírósági eljárást, a hitelezőnek írásos bizonyítékot kell benyújtania, amely elegendő az adós kötelezettségének bizonyításához. Általában ez az intézkedés az adós otthonában (a kereset alperese) kell futnia.

Amint a kereset megkezdődött, és ha a követelmények teljesülnek, a bíróságnak meg kell határoznia, hogy az adós teljesíti-e a kötelezettséget.

A bíró a megfizetéssel vagy a kézbesítéssel kapcsolatos végzés útján meghatalmazást ad, a kötelezettség teljesítésének határideje 15 nap.

Az adós az opció kibocsátását követően két lehetőséggel rendelkezik:

  • fizetni vagy teljesíteni a kötelezettséget,
  • ellenzi a zálogjogot, ami a módja annak, hogy megvitassák, hogy az összeg vagy kötelezettség ténylegesen esedékes-e.

Ha az adós nem tárgyalja a kötelezettséget, a bírósági parancsot végrehajtó végzéssé alakítják át, amely az adós kötelessége teljesítésére kötelezi. Ebben az esetben a parancsot bírósági végrehajtási határozatnak nevezik.

Mi az előnye a monitorozásnak?

Ennek a cselekvésnek az egyik előnye a rövidebb idő, mivel az ilyen módon végzett díj általában gyorsabban fejeződik be, mint más folyamatokban.

A folyamat gyorsabb, mivel az adós felkérésre kerül a tárgyalás előtti fizetési eljárásra, ellentétben azzal, ami más folyamatokban történik, amelyek hosszabb időt vesz igénybe, mivel a cselekvés vége előtt meg kell felelniük a törvény egyéb szabályainak.

A monitory fellépés nagy különbsége a többi peres eljáráshoz képest az, hogy egyes kötelező aktusok fordított sorrendben kerülnek megrendezésre, a fizetés vagy a kötelezettség teljesítése gyorsabb.

A monitory akció követelménye

Annak érdekében, hogy egy személynek joga legyen monitory akcióra, meg kell felelnie a művészetben előírt követelménynek. A CPC 700-as számla: az igazolás (írásban) az esedékes kötelezettségről vagy összegről.

Például: kinek kell az adósságot beszednie kell az adós által aláírt csekknek.

Az adósság egyéb bizonyítékai általában nem fogadhatók el.

Lásd még a folyamat, az ítélet és az impugnáció jelentését.

Népszerű Bejegyzések, 2020

Népszerű Kategóriák

Top